عنوان خبر

در اواخر دهه 1860 در فرانسه به دلیل کمیابی و گرانی بیش از حد کره طبیعی، ناپلئون سوم جایزه­ای در نظر گرفت برای کسی که بتواند بهترین کره ارزان را بسازد. هیپولیت هژه – موریس، شیمیدان فرانسوی آزمایش های بسیاری به عمل آورد و در سال 1869 مارگارین را ساخت.

او کره جدید خود را اوله مارگارین نامید. در زبان فرانسه Oleo به بعضی از چربی ها گفته می شده و مارگاریستز در زبان یونانی به معنی مروارید است. از سال 1873 این محصول به عنوان یک کالای تجاری مطرح شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *